کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید:

if (!is_admin()) add_action("wp_enqueue_scripts", "my_jquery_enqueue", 11);
function my_jquery_enqueue() {
   wp_deregister_script('jquery');
   wp_register_script('jquery', "http" . ($_SERVER['SERVER_PORT'] == 443 ? "s" : "") . "://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js", false, null);
   wp_enqueue_script('jquery');
}

آدرس را با آدرسی جی کوئری که استفاده می کنید جایگزین کنید.

لینک منبع

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری توسط تک آمــوز
بارگذاری در قطعه کد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهتر است بدانیــد!

چطور در وردپرس یک کاربر اضافه کنم با استفاده از FTP

شاید گاهی اوقات برای شما پیش آمده باشد که از پنل وردپرسی خودتان خارج شده باشید یا اینکه بخ…