/قطعه کد

افزایش زمینه های سفارشی Dropdown محدود

کد زیر رو داخل فایل functions.php قرار بدید: // Increase number of meta fields shown in dropdown add_filter('postmeta_form_limit', 'customfield_limit_increase'); function customfield_limit_increase($limit) { $limit = 100; return $limit; } در غیر این صورت به صورت پیش فرض برای  Dropdown زمینه های سفارشی ۳۰ در نظر گرفته شده به صورت اتوماتیگ.

قرار دادن تصاویر با Figure/Figcaption

قرار دادن تصاویر با Figure/Figcaption کد زیر را داخل فایل functions.php یا توابع پلاگین قرار بدید: function html5_insert_image($html, $id, $caption, $title, $align, $url) { $html5 = "<figure id='post-$id media-$id' class='align-$align'>"; $html5 .= "<img src='$url' alt='$title' />"; if ($caption) { $html5 .= "<figcaption>$caption</figcaption>"; } $html5 .= "</figure>"; return $html5; } add_filter( 'image_send_to_editor',

ورود/خروج و خوش آمد گویی به کاربر

ورود/خروج و خوش آمد گویی به کاربر - Login/Logout and User Welcome <div id="user-details"> <?php if (is_user_logged_in()) { $user = wp_get_current_user(); echo ‘خوش آمدید <strong>’.$user->display_name.‘</strong> !’; } else { ?> لطفا <strong><?php wp_loginout(); ?></strong> or <a href="<?php echo get_option(’home’); ?>/wp-login.php?action=register"> <strong>ثبت نام</strong></a> <?php } ?> </div> استفاده از توابع وردپرس و

گرفتن آی دی از نام صفحه

کد زیر رو داخل function.php قرار بدید function get_ID_by_page_name($page_name) { global $wpdb; $page_name_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_name = '".$page_name."' AND post_type = 'page'"); return $page_name_id; } حالا شما می توانید از تابع در قالب زمانی که نیاز به ای دی از یک صفحه یا پست خاص که فقط

HTML5 Shim در توابع وردپرس (function.php)

ممکن است شما بخواین header.php رو تمیز نگه دارید و shim رو از فانکشن وارد کنید پس کد زیر رو توی فانکشن قالب (function.php) قرار بدید . // اضافه کردن html5 shim در هدر برای مرورگر ie function add_ie_html5_shim () { echo '<!--[if lt IE 9]>'; echo '<script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>'; echo '<![endif]-->'; } add_action('wp_head', 'add_ie_html5_shim');

دریافت محتوای صفحه توسط ID

ظاهرا تابعی نداریم که این کار رو برامون انجام بده ، توابع وردپرس فقط محتوایی از یک صفحه ی خاص بوسیله آی دی می خونند. function get_the_content_by_id($post_id) { $page_data = get_page($post_id); if ($page_data) { return $page_data->post_content; } else return false; } برگرفته از : techstudio

Archives.php بسازید که شامل انواع پست سفارشی باشد

Archives.php تنها محتوایی از نوع پست رو نمایش می ده ، اما شما می تونید تغییرش بدید و انواع پست سفارشی رو به اون اضافه کنید.فیلتر زیر رو به فایل functions.php انتقال بدید: function namespace_add_custom_types( $query ) { if( is_category() || is_tag() && empty( $query->query_vars['suppress_filters'] ) ) { $query->set( 'post_type', array( 'post', 'nav_menu_item',