/قطعه کد

پیدا کردن آی دی از بالاترین والد صفحه

این کد برای یافتن آی دی بالاترین والد از صفحه چایلد تو در تو می باشد. <?php if ($post->post_parent) { $ancestors=get_post_ancestors($post->ID); $root=count($ancestors)-1; $parent = $ancestors[$root]; } else { $parent = $post->ID; } ?> $parent همون آی دی والد است . شما می تونید واسه مثال لیست صفحاتی که والدشو دارید رو

دکمه لایک فیسبوک برای وردپرس

شما به راحتی کد زیر رو می تونید داخل فایل single.php قالب کپی کنید تا دکمه ی لایک فیسبوک برای شما فعال بشه محل قرار گیری این کد بستگی به شما داره که بخواین آخر حلقه پست قرار بدید یا اول حلقه . <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=<?php echo rawurlencode(get_permalink()); ?>&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" id="facebook-like"></iframe>

فعال کردن تمام فرمت های پست

برای فعال کردن تمام فرمت های پست فقط کافیه کد زیر رو داخل function.php قرار بدید : add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'gallery', 'link', 'image', 'quote', 'status', 'video', 'audio', 'chat' ) ); add_post_type_support( 'post', 'post-formats' ); add_post_type_support( 'page', 'post-formats' ); // و بقیه پست تایپ های سفارشی که داخل قالبتون ایجاد کردید

جاسازی صفحه ای داخل صفحه ای دیگر

<?php $recent = new WP_Query("page_id=**ID**"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?> <h3><?php the_title(); ?></h3> <?php the_content(); ?> <?php endwhile; ?> کد بالا رو می تونید جایگزین حلقه ی صفحه کنید. **ID** رو با آی دی صفحه ای که می خواین جاسازی کنید جایگزین کنید.

انتقال نوار مدیریت وردپرس به پایین صفحه

 کد زیر را به فایل functions.php انتقال بدید : function fb_move_admin_bar() { echo ' <style type="text/css"> body { margin-top: -28px; padding-bottom: 28px; } body.admin-bar #wphead { padding-top: 0; } body.admin-bar #footer { padding-bottom: 28px; } #wpadminbar { top: auto !important; bottom: 0; } #wpadminbar .quicklinks .menupop ul { bottom: 28px; }

خروجی دستی خلاصه مطلب

خروجی دستی خلاصه مطلب - Output Excerpt Manually شما به وسیله قطعه کد زیر می تونید محتوای پست خودتون رو بگیرید و به وسیله substr تعیین کنید که چه تعداد از حروف محتوای شما نمایان شود همینطور می تونید عبارت "..." رو به انتهای اون اضافه کنید. <?php $content = get_the_content();

نمایش جدا کنند در بین پست ها

این کد باید قبل از بسته شدن حلقه قرار بگیرد : <?php if (($wp_query->current_post + 1) < ($wp_query->post_count)) { echo '<div class="post-item-divider">جدا کننده</div>'; } ?> شما می توانید به div ـــی که ایجاد کردید استایل بدید. قسمتی که این جدا کننده قرار می گیرد دقیقا بین هر دو پست آخر پست اولی

نمایش تصویر در کنار هر برچسب

$posttags = get_the_tags(); // گرفتن برچسب مقاله ها $home = get_bloginfo('url'); // گرفتن آدرس صفحه اصلی // چک کردن موجودیت تصویر و نمایش آن if ($posttags) { foreach($posttags as $tag) { $image = "/images/tag-images/$tag->slug.png"; if (file_exists("images/tag-images/$tag->slug.png")) { echo '<a href="' . $home . '/tag/' . $tag->slug . '" /><img title="' .