0
×

آخرین نوشته ها

۲۱ شهریور ۱۳۹۸

نصب و بارگیری Bootstrap و jQuery

امیر حسین چهاردهیامیر حسین چهاردهی
۲۱ شهریور ۱۳۹۸

CDN در بوت استرپ و جی کوئری

امیر حسین چهاردهیامیر حسین چهاردهی
۱۶ شهریور ۱۳۹۸

ابزار Magic Wand در فتوشاپ

امیر حسین چهاردهیامیر حسین چهاردهی
۱۶ شهریور ۱۳۹۸

ابزارهای Quick Selection در فتوشاپ

امیر حسین چهاردهیامیر حسین چهاردهی
۱۶ شهریور ۱۳۹۸

مجموعه ابزارهای Lasso در فتوشاپ

امیر حسین چهاردهیامیر حسین چهاردهی
۱۵ شهریور ۱۳۹۸

کار با اطلاعات محصول در ووکامرس

تیم پشتیبانیتیم پشتیبانی
۱۵ شهریور ۱۳۹۸

افزودن دسته بندی ها و برچسب ها

تیم پشتیبانیتیم پشتیبانی
۱۵ شهریور ۱۳۹۸

محصولات متغیر در ووکامرس

تیم پشتیبانیتیم پشتیبانی
۱۴ شهریور ۱۳۹۸

انتخاب یک لایه در فتوشاپ

امیر حسین چهاردهیامیر حسین چهاردهی
۱۴ شهریور ۱۳۹۸

ابزارهای Tools ،Zoom و Hand در فتوشاپ

امیر حسین چهاردهیامیر حسین چهاردهی